เนื้อหาเตรียมการสอนหลักสูตร : การสร้างบล็อกด้วย Blogger และการใช้งานชั้นสูง

เมื่อ 24-25 สิงหาคม 2554

1. เช็คชื่อผู้เข้าอบรมทุกท่าน

2. เริ่มต้นให้ search คำว่า "สร้างบล็อก" (23,700,000) // "สร้างบล็อก Blogger" (4,810,000)
จะพบ Blogger Build ของผม ซึ่งสามารถดูเป็นแนวทางได้

3. ทุกท่านต้องบล็อกของ Blogger ก่อน ซึ่งแน่นอนก็ต้องมีอีเมล์ของ Gmail ก่อน
ให้ทุกท่านเข้าบล็อกของตัวเองครับ ท่านใดไม่มีอาจต้องดูกับเพื่อนข้างๆ ครับ

4. เริ่มการสอนความหมายของเมนูหลัก ของ "การตั้งค่า" (สำคัญมาก)

5. ตามด้วยการอธิบาย เมนูหลัก "การออกแบบ" "ข้อคิดเห็น" "สถิติ" "การสร้างรายได้" "การส่งบทความ" ทีละเมนู

6. สอนการทำบล็อกให้เหมือนเว็บไซต์ ด้วยเมนู "การส่งบทความ"

7. สอนการใช้งาน Side Bar

8. สอนการทำบทความย่อไว้หน้าเว็บ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น