เนื้อหาเตรียมการสอนหลักสูตร : Facebook for Business

1. แนะนำความแตกต่างของ Profile, Group, Page (Fan Page)

http://daraoke.gmember.com/

ประเด็น :
  1. จำนวน friend หรือ Like
  2. การแซท
  3. การยกเลิกการส่งบทความให้เพื่อนในกลุ่ม
  4. การยอมรับการยกเลิกความเป็นสมาชิก
  5. การเก็บสถิติผูู้เข้าเยี่ยมชม
หน้า 50-55

2. ลุยเรื่อง page
  • การตั้งชื่อ หน้า 64-65
  • การมี Page เดียว และ Pages
  • เริ่มสร้าง http://www.facebook.com/page พบ Community, Official
  • หน้าตา Facebook Page /88-93

โปรโมทให้คุ้มค่า
  • รูป profile 200*600 pxi 100-105

1. share bottom
2. Picture Link
3. Like Box
4. Comment
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น